قطعات فنی یونیت داخلی و یونیت خارجی دستگاه به مدت 24 ماه و کمپرسور دستگاه به مدت 60 ماه تحت پوشش ضمانت میباشد
کویل آب گرم دستگاه به مدت 1 هفته (از زمان نصب) تحت پوشش ضمانت میباشد .
ترموستات دستگاه به مدت 24 ساعت (از زمان نصب) تحت پوشش ضمانت میباشد .
شروع ضمانت از تاریخ راه اندازی یونیت داخلی میباشد  . در صورت عدم راه اندازی از طرف مشتری ظرف مدت 24 ماه پس از تحویل دستگاه , شروع ضمانت از تاریخ تحویل دستگاه میباشد .
شرایط ضمانت نامه
کلیه قطعات و کمپرسور دستگاه در صورت تعویض به مدت 6 ماه پس از تعویض تحت پوشش ضمانت میباشند .
لازمه ارائه خدمات تحت پوشش ضمانت مشروط به این میباشد که محصول مورد نظر دارای برگه ضمانت بوده و مشخصات دستگاه با اطلاعات محصولات این شرکت مطابقت داشته باشد .
نظر به اینکه ارائه خدمات صرفا در قبال دارا بودن ضمانت نامه امکانپذیر میباشد , لذا خواهشمند است در حفظ و نگهداری آن دقت نمایید
در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض هر قطعه ای از دستگاه ( کل دستگاه) در محیطی خارج از محل نصب ، هزینه رفت و برگشت قطعه یا دستگاه به عهده مشتری می باشد .