نام شرکت/نام صاحب امتیاز نام استانشهرنشانی
شرکت باراد تهویه نوین ویرا/آقای ابوالفضل رجبیخراسان رضویمشهدبلوار معلم، نبش بلوار معلم، برج البان، طبقه دهم، واحد 3
شرکت تهویه آسا پلاس/آقای حامد نصیریقمقمبلوار امین، کوچه 18 ،نبش کوچه سوم ،پلاک 52
شرکت تهویه دانش /آقای سعید دانشورکرمانکرمانخیابان شهید ناصر فولادی، نبش کوچه 6
شرکت طلوع تهویه اسپادان/آقای رضا سلیمیاصفهاناصفهانخیابان کاوه، میدان شهدا ،خیابان فروغی، نبش کوچه 34
شرکت راپیس تهویه/آقای سید علی اصغر مرتضویاصفهانکاشانامیرکبیر ،نبش میدان قمر بنی هاشم،جنب کالا برق کاشانی
شرکت کارن کول/آقای امیر کدیورکرمانشاهکرمانشاهخیابان دبیر اعظم، پاساژ میرداماد، طبقه سوم ،پلاک 135
دفتر شیراز/امیر رضا شکراللهیفارسشیرازبلوار شهید بهشتی (خلدبرین) ،کوچه 16، پلاک 11
آقای ابوالفضل احمدی تبارخراسان جنوبیبیرجندخیابان مدرس، مدرس 33،پلاک 13
فروشگاه سرد و گرم زندگی/آقای سید امیر شاهرخی فر مقدملرستانخرم آبادخیابان رازی، فروشگاه سرد و گرم زندگی
شرکت جهان پخش جاوید/آقای علیرضا طائفیالبرزکرجمحمد شهر، خیابان شهید محسن حججی، امام خمینی74
فروشگاه تهویه زارعی/آقای محمد زارعیلرستانبروجرد45متری شهرداری، روبروی پارک بانوان، نبش کوچه نظام الملک
آقای امید جرجانیگلستانگرگانبلوار رسالت، نرسیده به چهارراه بهارستان
شرکت نوین صنعت زاگرس دما/آقایان بیرانوند و رحمانیانهرمزگانبندرعباسبندرعباس، بهشت بندر، خیابان کوشا، کوچه کوشا7، پلاک 1، واحد 8
لیست نمایندگان فروش شرکت کیا تهویه کوهسار
____________________________________________________________________